Afspraak

maken voor inschrijving

Informatie

Toelatingsprocedure

  Gegevens leerling:

  Voornaam

  Achternaam

  Huidige school


  Gegevens ouder(s)/verzorger(s):

  Voorletter(s)

  Achternaam

  Adresgegevens

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres


  Heeft of verwacht uw zoon/dochter een advies:
  LWOO


  Voorkeur voor beroepsopleiding:


  Te verwachte opleidingsniveau:


  Het moment van het maken van deze afspraak is bepalend voor de plaats die u heeft op de aanmeldingslijst. Voor de verdere procedure van toelating verwijzen wij naar de informatie die u op onze site kunt vinden. Met het invullen van deze gegevens geeft u tevens aan dat u kennis heeft genomen van deze informatie.


  Toestemming verwerken persoonsgegevens:

  Ik ga akkoord dat de persoonsgegevens welke ik heb opgegeven verwerkt worden door de leerlingenadministratie van het Lentiz | Geuzencollege. De gegevens worden vertrouwelijk gebruikt en zijn nodig voor het maken van een afspraak om uw zoon/dochter in te schrijven op onze school.

  Ik geef toestemming: