Afspraak

maken voor inschrijving

Informatie

Toelatingsprocedure

Gegevens leerling:

Voornaam

Achternaam

Huidige basisschool


Gegevens ouder(s)/verzorger(s):

Voorletter(s)

Achternaam

Adresgegevens

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres


Heeft of verwacht uw zoon/dochter een advies:
LWOO

Heeft of verwacht uw zoon/dochter een beschikking:
LWO+


Locatie van voorkeur:


Het moment van het maken van deze afspraak is bepalend voor de plaats die u heeft op de aanmeldingslijst. Voor de verdere procedure van toelating verwijzen wij naar de informatie die u op onze site kunt vinden. Met het invullen van deze gegevens geeft u tevens aan dat u kennis heeft genomen van deze informatie.


Toestemming verwerken persoonsgegevens:

Ik ga akkoord dat de persoonsgegevens welke ik heb opgegeven verwerkt worden door de leerlingenadministratie van het Lentiz | Geuzencollege. De gegevens worden vertrouwelijk gebruikt en zijn nodig voor het maken van een afspraak om uw zoon/dochter in te schrijven op onze school.

Ik geef toestemming: