Informatie

Toelatingsprocedure

Afspraak maken

inschrijven voor een aanmeldingsgesprek.

Toelatingsprocedure voor het Geuzencollege

Schooljaar 2020-2021 (bovenbouw)

Binnen de bovenbouw van het Geuzencollege is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor externe instroom. Wij moeten en zullen namelijk eerst, vanuit onze onderwijsplicht, onze huidige tweede jaars leerlingen een plaats aanbieden in de bovenbouw. Dit geldt eveneens voor leerlingen die in leerjaar 3 doubleren.

We werken met een zestal beroepsgerichte programma’s  (zie de informatie op onze site en het beschikbare foldermateriaal ) en verschillende niveaus. Bij het werken met té volle groepen is niemand gebaat en het splitsen van groepen kan vaak niet.

Om bovenstaande redenen wordt de plaatsing en de vorming van de groepen zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd.  Wij plaatsen dan ook alleen externe leerlingen wanneer er in de beroepsopleiding én het te verwachte opleidingsniveau ruimte aanwezig is.

Vanaf 1 februari kan via de website van het Geuzencollege een afspraak worden gemaakt voor een informatief en voorlopig plaatsingsgesprek. Daarin wordt gevraagd naar de reden van instroom, het te verwachte niveau en het beroepsgerichte programma dat de leerling wil volgen.

Wij verwachten dat de leerling en ouders/verzorgers open en eerlijk zijn ten aanzien van de reden om van school te veranderen. Dit geldt ook wanneer er aandachtspunten zijn in de begeleiding en/of er specifieke ondersteuningsvragen zijn. Wij vragen ouders toestemming tot overdracht van het leerlingdossier.

Wij zullen zoals gebruikelijk in alle gevallen contact opnemen met de school van herkomst en aan onze collega’s van de school van herkomst informatie vragen. Volledige overdracht van het dossier is een plaatsingsvoorwaarde. In sommige situaties wordt de plaatsing op basis van gastleerlingschap voorgesteld aan de school van herkomst. Hierbij stelt de school van herkomst zich garant dat terugkeer gedurende het schooljaar of een periode daarvan mogelijk is.

Pas na dit gesprek, en wanneer ook aan de genoemde  voorwaarden is voldaan, maken wij kenbaar of, bij plaatsingsmogelijkheid, de leerling toelaatbaar is.

De definitieve plaatsing kan pas kenbaar gemaakt worden als wij voldoende zicht hebben op de beschikbare plaatsingsruimte.