Informatie

Toelatingsprocedure

Afspraak maken

inschrijven voor een aanmeldingsgesprek.

Toelatingsprocedure voor het Geuzencollege

Schooljaar 2020-2021 (onderbouw)

Vanaf 1 februari 08:00 uur kan via deze website van het Geuzencollege een afspraak worden gemaakt voor een aanmeldingsgesprek. Pas na dit gesprek en als en wanneer ook aan de formele voorwaarden (zie hieronder) is voldaan wordt de inschrijving definitief.

Het moment waarop u uw kind digitaal heeft aangemeld, bepaalt de plaats op onze (wacht)lijst.

U meldt zich aan voor het Geuzencollege. Bij de aanmelding kunt u een locatie van voorkeur opgeven. Wij houden daar vanzelfsprekend zoveel als mogelijk rekening mee. We nemen contact met u op wanneer uw kind onverhoopt niet op de locatie van voorkeur geplaatst kan worden.

Het maximale aantal leerlingen dat we kunnen aannemen op locatie West is 129 leerlingen:
– max 34 leerlingen met leerwegondersteuning (2 x 17 leerlingen)
– max 50 leerlingen zonder leerwegondersteuning (2 x 25 leerlingen)
– max 45 leerlingen met LWO+ (3 x 15 leerlingen)

Het maximale aantal leerlingen dat we kunnen aannemen op locatie Holy is 101 leerlingen:
– max 51 leerlingen met leerwegondersteuning (3 x 17 leerlingen)
– max 50 leerlingen zonder leerwegondersteuning (2 x 25 leerlingen)

Leerlingen kunnen worden geplaatst in de volgende klassen:
– bbl leerwegondersteuning
– bbl/kbl met leerwegondersteuning
– bbl/kbl
– kbl/tl

Een aanmelding kan een definitieve inschrijving worden na het inleveren van:
– de aanmeldcode
– het officiële advies van de basisschool (geen voorlopig advies)
– LWOO of LWO+ indicatie (als die van toepassing is)

Leerlingen met advies Praktijkonderwijs of Speciaal onderwijs kunnen zich niet aanmelden op het Geuzencollege.

Bij overschrijding van het maximale aantal leerlingen op de locatie van voorkeur kan de leerling op onze andere onderbouwlocatie geplaatst worden, mits daar voldoende plaatsingsruimte is. Ook is er de mogelijkheid om uw kind op een wachtlijst te plaatsen. Bij eventuele afzeggingen kunnen leerlingen dan alsnog geplaatst worden op de voorkeurslocatie. Ouders worden hierover altijd geïnformeerd.

Bij leerlingen aan wie zgn. ‘extra ondersteuning’ is toegekend zal de haalbaarheid van de plaatsing plaatsvinden in overleg met ‘Steunpunt Onderwijs’, als onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband VO-NWN. Hierbij geldt als uitgangspunt dat er per klas ruimte is voor 3 leerlingen met extra ondersteuning.