Naam leerling:

Voornaam

Achternaam


Naam ouder(s) / verzorger(s):

Voorletters

Achternaam

Adresgegevens

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Huidige basisschool


Heeft of verwacht uw zoon/dochter een:
LWO - Indicatie


Locatie van voorkeur:


Het moment van het maken van deze afspraak is bepalend voor de plaats die u heeft op de aanmeldingslijst. Voor de verdere procedure van toelating verwijzen wij naar de informatie die u op onze site kunt vinden. Met het invullen van deze gegevens geeft u tevens aan dat u kennis heeft genomen van deze informatie.


Toestemming verwerken persoonsgegevens:

Ik ga akkoord dat de persoonsgegevens welke ik heb opgegeven verwerkt worden door de leerlingenadministratie van het Lentiz | Geuzencollege. De gegevens worden vertrouwelijk gebruikt en zijn nodig voor het maken van een afspraak om uw zoon/dochter in te schrijven op onze school. Wanneer u liever bepaalde gegevens niet wil invullen kunt u het veld leeg laten, wij vragen deze gegevens dan aan u bij het inschrijfgesprek.

Akkoord