Toelatingsprocedure voor het Geuzencollege

schooljaar 2019-2020

Vanaf 1 februari 08:00 uur kan via deze website van het Geuzencollege een afspraak worden gemaakt voor een aanmeldingsgesprek. Pas na dit gesprek en wanneer ook aan de formele voorwaarden (zie hieronder) is voldaan wordt de inschrijving definitief.

Het moment waarop de afspraak is gemaakt, via het digitale afspraakformulier, bepaalt de plaats die uw zoon of dochter heeft op onze (wacht)lijst.

U meldt zich aan voor het Geuzencollege. Bij de aanmelding kunt u een locatie van voorkeur opgeven. Wij houden daar vanzelfsprekend zoveel als mogelijk rekening mee. We nemen contact met u op wanneer uw zoon of dochter onverhoopt niet op de locatie van voorkeur geplaatst kan worden.

Het maximale aantal leerlingen dat we kunnen aannemen op locatie West is 84 leerlingen:

 • max 34 leerlingen met leerwegondersteuning (2 x 17 leerlingen)
 • max 50 leerlingen zonder leerwegondersteuning (2 x 25 leerlingen)

Het maximale aantal leerlingen dat we kunnen aannemen op locatie Holy is 101 leerlingen:

 • max 51 leerlingen met leerwegondersteuning (3 x 17 leerlingen)
 • max 50 leerlingen zonder leerwegondersteuning (2 x 25 leerlingen)

Leerlingen kunnen worden geplaatst in de volgende klassen:

 • een BBL klas met leerwegondersteuning
 • een BBL/KBL klas met leerwegondersteuning
 • een BBL/KBL klas
 • een KBL/TL klas

Een aanmelding kan een definitieve inschrijving worden na het overleggen van: 

 • de aanmeldcode
 • het officiële advies van de basisschool (geen voorlopig advies)
 • LWO – indicatie (indien van toepassing)

Let op! Voor de LWO+ klassen verloopt de aanmelding volgens een andere route. U kunt voor aanmelding voor deze afdeling contact opnemen met mevr. T. Dietz of
dhr. F. Stratmann, telefoon: 010-4453128.

Uitgesloten van inschrijving zijn leerlingen met adviezen van Steunpunt Onderwijs voor:

 • Praktijkonderwijs
 • Speciaal onderwijs

Bij overschrijding van het maximale aantal leerlingen op de locatie van voorkeur kan de leerling op onze andere onderbouwlocatie geplaatst worden mits daar voldoende plaatsingsruimte is. Ook is er de mogelijkheid om uw zoon of dochter op een wachtlijst te plaatsen. Bij eventuele afzeggingen kunnen leerlingen dan alsnog geplaatst worden op de voorkeurslocatie. Ouders worden hierover altijd geïnformeerd.

Bij leerlingen aan wie zgn. ‘extra ondersteuning’ is toegekend zal de haalbaarheid van de plaatsing plaatsvinden in overleg met ‘Steunpunt Onderwijs’, als onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband VO-NWN. Hierbij geldt als uitgangspunt dat er per klas ruimte is voor 3 leerlingen met extra ondersteuning.

Afspraak maken
Lentiz-Geuzencollege-Logo-Bleef-het-verschil